Publicat de: Ovidiu Creanga | 28 decembrie 2010

România se pregãteºte de rãzboi? Moº Teacã achiziþioneazã bombe ºi echipamente de 100 milioane euro

Lipsa de transparenþã a actualei guvernãri ºi a preºedintelui Traian Bãsescu a devenit politicã de stat. Indiferent dacã e vorba despre simple decizii administrative sau despre hotãrâri de importanþã vitalã pentru toatã lumea (de exemplu, creºterea TVA cu cinci procente), puterea de la Bucureºti conduce þara într-o atmosferã de mister total.

Cele mai opace – din punctul de vedere al comunicãrii publice – instituþii ºi organisme ale statului sunt Administraþia Prezidenþialã, Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi CSAT.

Pentru a argumenta aceastã observaþie, cotidianul.ro vã prezintã câteva acþiuni ale statului român, acþiuni care pot avea repercusiuni asupra tuturor cetãþenilor acestei þãri.

În data de 11 iunie, cotidianul israelian „The Jerusalem Post” scria cã, în sãptãmâna respectivã, Israelul ºi Statele Unite au simulat un rãzboi împotriva unui inamic neidentificat, în cadrul unui amplu exerciþiu aerian în care au fost implicate zeci de avioane F-16 din ambele þãri. Exerciþiul, denumit Juniper Stallion, a avut loc în condiþiile în care Turcia a desfãºurat propriile manevre aeriene cu SUA, la care Israelul nu a mai participat. La aceastã amplã aplicaþie militarã au participat avioane F-16 care au decolat de la bazele militare din Germania ºi România. Cele 60 de avioane de luptã ºi bombardiere au exersat misiuni de luptã deasupra Mãrii Roºii ºi Mãrii Mediterane, în perspectiva unui conflict iminent cu Iranul. Aceste informaþii au fost confirmate ºi de alte publicaþii israeliene precum ºi de un cotidian iordanian de limbã englezã, „The Jordan Times”.

ªi la cel mai înalt nivel, acþiunile oficialilor americani duc tot într-acolo, la pregãtirea declanºãrii unui conflict armat cu Iranul. În acest sens, trebuie menþionatã declaraþia fãcutã sãptãmâna trecutã de Robert Gates, ºeful Pentagonului, în faþa Congresului American. Gates a spus cã Iranul poate lansa “zeci sau sute” de rachete cu razã scurtã ºi medie de acþiune împotriva Europei.

Informaþiile apãrute în presa israelianã s-au confirmat, iar colegii jurnaliºti de la NewsIn au cerut clarificãri MApN, în privinþa implicãrii României în aceastã simulare armatã, care s-a desfãºurat acum douã sãptãmâni în Golful Persic. În stilul scorþos ºi destul de arþãgos imprimat de actualul ministru al Apãrãrii, Gabriel Oprea, Direcþia informare ºi relaþii publice a MApN a dat un rãspuns scurt ºi deloc lãmuritor: “Activitãþile de cooperare militarã bilateralã cu Statul Israel se desfãºoarã în baza unui acord semnat la Bucureºti la 29 mai 2000 ºi aprobat prin Hotãrârea Guvernului României nr. 841 din 21.09.2000″.

MApN cumpãrã tehnicã de rãzboi de 108,8 milioane euro

Surse din conducerea Statului Major General al Armatei au declarat în exclusivitate pentru cotidianul.ro cã România a fost implicatã în ampla aplicaþie din Golful Persic, nu doar la nivelul bazei militare de la Mihail Kogãlniceanu, ci ºi cu efective de personal militar.

Alte douã informaþii vin sã confirme faptul cã statul român pregãteºte, în mare secret, anumite acþiuni militare de anvergurã.

Cotidianul.ro a aflat cã în ºedinþa de guvern din data de 7.06.2010 a fost aprobatã Ordonanþa de Urgenþã nr. 49/7.06.2010 (n.red: vezi foto), privind privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitãþi de combustibili, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi Ministerului Administraþiei ºi Internelor ºi stabilirea regimului Taxei pe Valoarea Adãugatã ºi al accizelor pentru aceste cantitãþi.

Ce era atât de presant ºi de urgent încât MApN sã solicite scoaterea din rezervele de stat (rezerve strategice) a unei importante cantitãþi de combustibil? Destul de vagã, totuºi nota de fundamentare a OUG nr. 49/7.06.2010 ridicã puþin vãlul de deasupra misterioasei cereri grãbite a MApN: “Ministerul Apãrãrii Naþionale, prin misiunile Forþelor Aeriene Române pe timp de pace, realizeazã menþinerea integritãþii spaþiului aerian naþional ºi protejarea unor obiective vitale împotriva atacurilor aeriene, ce sunt realizate prin funcþiile de supraveghere aerianã ºi de poliþie aerianã, pentru menþinerea securitãþii spaþiului aerian naþional”.

Fireºte cã în nota de fundamentare a acestei ordonanþe nu se aduce nicio lãmurire în plus privind destinaþia exactã a importantei cantitãþi de combustibil solicitate din rezervele de stat. Asta aºa, cã tot e crizã economicã, iar premierul Emil Boc a anunþat acum douã sãptãmâni cã a dispus prin hotãrâre de guvern reducerea cantitãþilor de combustibili acordate instituþiilor de stat.

Mai trebuie precizat încã un aspect important, legat de cerinþa MApN din aceastã OUG. În conformitate cu legile în vigoare, rezervele strategice de stat sunt folosite doar în caz de calamitãþi, pandemii, stare de rãzboi ºi de asediu, accidente industriale ºi nucleare etc.

O altã informaþie preþioasã, intratã în posesia cotidianul.ro, ne trimite pe site-ul guvernamental e-licitatie.ro, acolo unde putem vedea cã, în data de 24.06.2010, MApN, prin Unitatea Militarã 02550 Bucureºti, a publicat un anunþ de intenþie privind contractarea a 7.500 bucãþi de bombe cu lovitura de 82 mm, în valoare totalã de 17.943.277 lei, fãrã TVA, adicã aproximativ 4,2 milioane euro.

În data de 11.05.2010, pe acelaºi site de licitaþii, MApN, prin UM 02550 Bucureºti, publicã anunþul de intenþie pentru contractarea unui numãr impresionant de autovehicule ºi autoutilitare militare. Acest contract este imens, suma totalã estimatã se ridicã, conform desfãºurãtorului publicat pe e-licitatie.ro, la valoarea de 100 milioane euro, fãrã TVA!

Aceeaºi UM 02550 din Bucureºti, în data de 12.05.2010, a publicat pe e-licitatie.ro un anunþ de intenþie privind achiziþionarea a 6 dispozitive detector portabil pentru explozivi, în valoare totalã de 154.500 euro, fãrã TVA.

UM 02550 Bucureºti a mai fãcut un anunþ pe e-licitatie.ro, ºi în 8 mai 2010, pentru o achiziþie costisitoare, o autostaþie de audioamplificare 1000 W blindatã-19 cpl., în valoare totalã de 4.404.500 euro, fãrã TVA.

Cotidianul.ro a contactat MApN, pentru un punct de vedere oficial, în privinþa acestor achiziþii. Fireºte cã cei de la Direcþia informare ºi relaþii publice a MApN nu au catadicsit sã rãspundã întrebãrilor cotidianul.ro. Probabil, în numele aceluiaºi rãzboi absurd al tãcerii ºi al sfidãrii, pe care acest minister îl poartã cu ziarul nostru, ca urmare a dezvãluirilor fãcute de cotidianul.ro, despre afacerile spectaculoase cu statul, ale unei doamne, Georgia Gabriela Voicu, subsecretar de stat la MApN, ºefa Oficiului Naþional pentru Cultul Eroilor.

CSAT s-a întrunit de douã ori în ºase zile. Ce coincidenþã!

Fãrã a trece în registrul teoriei conspiraþiei, trebuie totuºi sã remarcãm ºi faptul cã aceste achiziþii grãbite, de aproape 9 milioane de euro, ale MApN, precum ºi cererea ministerului de a primi o importantã cantitate de combustibil din rezervele strategice coincid cu întrunirea CSAT de douã ori într-un interval de doar ºase zile.

Prima datã, CSAT s-a întrunit sãptãmâna trecutã, pe 22.06.2010, atunci când ne-a fost furnizat, ca de obicei în ultimii ºase ani, un comunicat de presã sec, dar ºi “celebra” de acum strategie de apãrare, în care presa era definitã ca o vulnerabilitate a sistemului de securitate naþional.

Luni, 28.06.2010, CSAT s-a întrunit a doua oarã, în ºase zile, pentru a analiza mãsurile ce se impun în continuare în vederea diminuãrii evaziunii fiscale ºi a contrabandei, conform comunicatului oficial al Preºedinþiei.

Trebuie precizat faptul cã, în conformitate cu Constituþia României ºi cu legile în vigoare, preºedintele României nu are nicio atribuþie în lupta cu evaziunea fiscalã ºi cu contrabanda.

Atunci pentru ce atâta grabã ºi interes din partea lui Traian Bãsescu, de a convoca CSAT, fix pentru problema contrabandei ºi a evaziunii fiscale. Preºedintele Bãsescu acum a aflat cã aceste douã fenomene existã în România ºi cã au secãtuit bugetul þãrii? Sau domnul preºedinte nu are departament de presã la Cotroceni? Cotidianul.ro, dar ºi alte ziare centrale au publicat kilometri de anchete numai în ultimele ºase luni, despre sumele imense de ordinul miliardelor de euro, provenite din contrabanda cu þigãri, legume ºi fructe, alcool sau pâine.

Nu cumva opiniei publice îi este livratã aceastã poveste care dã bine (preºedintele-jucãtor îºi suflecã mânecile ºi se implicã în lupta cu pungaºii care scot miliarde de euro din þigãrile netimbrate etc.), în timp ce, de fapt, în CSAT se discutã ºi se iau decizii mult mai importante ºi mai grave, cum ar fi aceea a pregãtirii României de a participa, alãturi de aliaþii din NATO, la un eventual conflict împotriva Iranului?

Este cât se poate de firesc sã punem aceste întrebãri, mai ales într-o perioadã în care ºeful Pentagonului declarã, în mod diplomatic, cã în orice moment Europa poate fi þinta rachetelor iraniene, iar aici, în þarã, aflãm (din presa strãinã, desigur, cãci autoritãþile statului român se prefac a fi mute, pentru cã dispreþuiesc profund presa ºi dreptul acesteia de a informa opinia publicã despre actul de guvernare) cã România e deja implicatã pânã la brâu în pregãtirea unui posibil conflict armat cu Iranul. La toate acestea, dacã se adaugã ºi achiziþiile de 8,8 milioane de euro fãcute de MApN, în lunile mai ºi iunie, precum ºi comunicatele de presã lapidare primite de la Cotroceni, dupã ºedinþele din ce în ce mai dese ale CSAT, se obþine un tablou deloc liniºtitor a ceea ce poate urma dupã ce toate acestea vor prinde un contur.

În spiritul ºi în litera Legii 544/2001, privind liberul acces la informaþiile de interes public, autoritãþile statului român (Guvern, MApN, Preºedinþia României, Parlamentul României, prin comisiile de apãrare din cele douã Camere) sunt obligate sã facã publice orice informaþii referitoare la acþiunile sau actele care implicã România, la nivel internaþional, în diverse activitãþi economice, diplomatice, militare sau de altã naturã.

_
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: