Publicat de: Ovidiu Creanga | 6 septembrie 2010

Testamentul lui Lenin

„Testamentul” lui Lenin
Publicat la 5 September 2010; 887 afişări; 13 comentarii;

Note de lectură

În seria de cărţi „Enigma anului 1937” au apărut două lucrări semnate de Rudolf Balandin, geolog, istoric şi scriitor rus, născut la Moscova în anul 1934; scrie că este cetăţean al „URSS”.

Cartea pe care o prezentăm în rândurile de mai jos[1] are un caracter mai mult publicistic, decât istoric. Subiectele abordate de autor sunt cunoscute; în cazul dat este important cum sunt puse accentele. Autorul cărţii a reuşit de minune să le pună: lucrarea se încadrează perfect în curentul neo-stalinist al istoriografiei contemporane ruseşti.

Lenin nu a lăsat un testament. Însă aşa a fost dat să fie: ultimele lui gânduri, referitoare la un viitor previzibil al statului pe care îl conducea, Rusia sovietică, dictate secretarelor lui, au fost înţelese ca porunci, precepte (în limba rusă: zavetî), altfel spus – un fel de testament.

Dl R. Balandin şi-a formulat scopul să demonstreze că acele poveţe (porunci), lăsate de Lenin pe patul lui de moarte, au fost realizate cu succes de următorul dictator roşu, Iosif Stalin. Autorul a examinat condiţiile în care Lenin şi-a dictat poruncile, scrie despre rolul lui Stalin în ultimele zile de viaţă ale lui Lenin şi promovează ideea că Lev Troţki a avut o contribuţie mare la învrăjbirea lui Lenin şi Stalin. Sunt lucruri ce merită reţinute. Neo-stalinistul Rudolf Balandin vrea din răsputeri să-l apere pe Lenin, să-i dea imaginea unui înger nevinovat, a unei bunătăţi absolute. Şi pentru a fi cât mai convingător, aduce citate din pledoariile lui L. Troţki, când acesta era alături de Lenin la cârma Rusiei sovietice. Lev Troţki: „Prin ce să compensăm lipsa noastră de experienţă? [avea în vedere lipsa de experienţă în conducerea statului – A.P.] Ţineţi minte, tovarăşi – doar prin teroare! Printr-o teroare consecventă şi neîndurată! Istoria niciodată nu ne va ierta atitudinea îngăduitoare şi lipsa de energie. Dacă până în prezent noi am nimicit sute şi mii [de oameni, bineînţeles – A.P.], acum a venit timpul să constituim o organizaţie, un aparat, care, dacă va fi nevoie – va nimici [oamenii] cu zecile de mii. Noi nu avem timp, nu avem posibilităţi pentru a depista duşmanii noştri adevăraţi, activi. Noi suntem nevoiţi să urmăm calea exterminării, exterminării fizice a tuturor claselor, tuturor grupurilor de populaţie, din care pot ieşi posibilii duşmani ai puterii noastre”.

Întrerup aici citatul pentru a Vă oferi posibilitatea de a mai citi o dată ultima propoziţie, expusă de unul din conducătorii loviturii de stat din Rusia, din octombrie 1917, şi – la momentul rostirii discursului – Comisar al poporului pentru Apărare. Troţki a continuat cu următoarele cuvinte: „Este doar o singură obiecţie, ce merită atenţie şi necesită explicaţie. Este vorba despre faptul, că nimicind [populaţia] în masă, şi în primul rând intelectualitatea, noi distrugem specialiştii, savanţii, inginerii, doctorii de care avem nevoie. Din fericire, tovarăşi, peste hotare astfel de specialişti există cu duiumul. Este uşor să-i găsim. Dacă le vom plăti corespunzător, ei vor veni să lucreze la noi cu plăcere” [p. 56]. Domnul autor conchide: ”Lenin n-a dat astfel de directive canibalice” [ibidem]. Adică, Troţki a fost un canibal; el şi-a formulat drept scop nimicirea fizică a întregii intelectualităţi şi a altor pături sociale din care – posibil! [posibil da, dar posibil nu] – vor putea apărea viitori duşmani ai Statului sovietic. Pe când Lenin, vedeţi dumneavoastră, nu a fost capabil de aşa cruzime. Dar autorul trişează: [folosesc terminologia domnului Rudolf Balandin – A.P.] Lenin a fost un canibal,dacă nu mai sângeros, atunci tot atât de lacom ca şi Lev Troţki.  Avem dovezi suficiente în acest sens, am mai scris despre asta. Dar şi autorul însuşi, poate împotriva voinţei lui, aduce exemple concrete de cruzime ieşită din comun, de care a dat dovadă Lenin. Astfel, autorul a dorit să justifice masacrele staliniste faţă de membrii de partid; pentru aceasta dl Balandin aminteşte de poziţia lui V. Lenin faţă de comuniştii-criminali, ajunşi la putere. Dar nu numai atât. Autorul citează poziţia lui Lenin faţă de bolşevicii, care aveau poziţii diverse de cele expuse de conducătorul Statului sovietic: pentru exprimarea publică de către bolşevici a unor idei eterodoxe, neconforme cu cele ale majorităţii, liderul de la Kremlin cerea judecătoriilor revoluţionare să-i condamne la împuşcare, altfel, zicea Lenin, acestea „nu sunt judecătoriile noastre, ci Dumnezeu ştie ce” [p. 194]. Autorul cărţii apără poziţia lui Lenin, atunci când acesta propunea ca discuţiile cu oponenţii ideologici, bolşevici şi ei, să decurgă în felul următor: „Permiteţi-ne ca pentru aceasta [adică pentru expunerea unor opinii diverse de cele ale lui Lenin şi susţinătorilor lui – A.P.] să vă punem la zid [adică, să vă împuşcăm – A.P.]. Sau Dvs. veţi depune eforturi şi vă veţi reţine de a vă expune opiniile, sau dacă Dvs. doriţi, totuşi, să vă expuneţi opiniile politice în condiţiile actuale, când noi suntem într-o situaţie mai grea decât atunci când eram în faţa unei ofensive albgardiste [era vorba de timpul noii politici economice, promovate de bolşevici – A.P.], atunci, scuzaţi, ne vom adresa faţă de voi ca şi faţă de cele mai rele şi mai dăunătoare elemente ale albgardiştilor” [p. 194]. Aşa dar, devine clar: Lenin nu a tolerat expunerea unor poziţii diverse de cele ale lui, nu în condiţiile Războiului civil, ci în condiţii paşnice, de restabilire economică a Rusiei sovietice, insistând ca cei cu opinii diverse de cele oficiale, să fie împuşcaţi. În acest sens Stalin a fost un zelos continuator al cauzei lui Lenin.

Pentru autorul cărţii analizate, Iosif Stalin este o „super-personalitate” [p. 224]: el, Stalin, numit de V. Lenin, în 1913, „georgianul minunat”, a respectat cu sfinţenie poruncile lui Lenin şi a îndeplinit jurământul, pronunţat la moartea liderului bolşevic de la Kremlin, în 1924. Aflăm din carte că Stalin, afară de limba georgiană şi rusă, cunoştea suficient de bine limbile germană, latină şi greacă veche (ultimele două le-a însuşit, afirmă autorul, în Seminarul teologic, pe care Stalin aşa şi nu l-a mai absolvit); în opinia autorului, Stalin a făcut bine că a masacrat o parte a conducătorilor de partid bolşevic [în anul 1937], masacrul a avut temei real şi a fost justificat, îndreptăţit [p. 172]. R. Balandin îl compară pe Iosif Stalin cu împăratul Romei Octavian Augustus[2]; colectivizarea agriculturii, sub înţeleapta îndrumare a lui Stalin, în opinia autorului, a fost un fenomen pozitiv pentru URSS; autorul nu scrie nimic despre înfometarea şi moartea zecilor de mii de ţărani, ca rezultat al acelei colectivizări. R. Balandin face apologetică deşănţată lui I. Stalin atunci când se referă la politica faţă de conducătorii forţelor militare din ajunul celui de-al Doilea Război Mondial. Dacă cineva şi se face vinovat de anumite carenţe ale maşinăriei de război a URSS, acela a fost mareşalul URSS Tuhacevski [p. 190]. Am observat şi în alte cazuri: atunci când au nevoie de argumente, autorii neo-stalinişti apelează la cele mai îndoielnice surse. Şi în cazul dat: pentru a justifica masacrarea neîntemeiată a mii de comandanţi militari sovietici, autorul îl citează pe nimeni altul decât pe Adolf Hitler: „Stalin a reuşit să facă ordine în conducerea militară, ceea ce a asigurat încrederea în forţele sale militare” [Ibidem]. Aşa dar, opinia lui Hitler a devenit în argument forte pentru autorul monografiei în susţinerea politicii sângeroase a lui Stalin!

Fiind şi scriitor de croială neo-stalinistă, dl R. Balandin nu putea să nu critice dur personalităţile democratice ale Rusiei şi realităţile de astăzi ale Federaţiei Ruse. Autorul se plânge cum că în Federaţia Rusă lipseşte libertatea de exprimare. În contradicţie cu această afirmaţie, chiar cartea, de care ne preocupăm, este o dovadă că în Rusia există suficientă libertate a cuvântului. Tocmai de aceea ar fi fost bine de puţină reţinere din partea autorului în exprimările faţă de anumite personalităţi emblematice ale Rusiei. Astfel, regretatul istoric Dmitrii Volkogonov, autorul unor importante monografii istorice, este numit, fără temei, „troşkist şi antisovietic” [p. 15], „general-colonel din politică” [p. 120]. Nichita Hruşciov este unul din personajele cele mai negre; autorul îl numeşte „mare nemernic şi mare răufăcător” [în original: „velikii prohvost şi nemalîi zlodei”, p. 216]. Nu au fost trecuţi cu vederea nici istoricii în viaţă: Victor Suvorov, cunoscut autor de cărţi despre Războiul germano-sovietic din 1941-1945, Boris Sokolov, cunoscut istoric rus, autor al mai multor cărţi excepţionale, inclusiv  „Lenin – călău al poporului rus şi pederast obişnuit”, Moscova, 1995 şi alţii. Autorul consideră: „Dacă anul 1937 a fost unul eroic şi tragic, anul 1987 a fost unul meschin şi ruşinos” în istoria Rusiei [p. 167]; el critică dur şi neîntemeiat regimul democratic din actuala Federaţie Rusă, folosind cuvinte ce nu se regăsesc în dicţionarele explicative [ruseşte derimocratî, derimo însemnând rahat, democraţi de rahat, p. 179]. Este evident: recurgerea la înjurături, la cuvinte necenzurate, la expresii dure este o dovadă în plus la lipsa de argumente ale autorului dat, dar şi a altor neo-stalinişti.

Ideea promovată de autor, ca un fir roşu, a fost: „Testamentul” lui Lenin a fost respectat scrupulos şi promovat consecvent în viaţă de Iosif Stalin, URSS devenind o mare putere, respectată de întreaga lume, iar actuala conducere a Rusiei a renunţat la testamentul bolşevicului nr. 1 şi la moştenirea lăsată de Stalin – drept consecinţă – Federaţia Rusă de astăzi este o ţară guvernată de bogătani, oligarhi; cultura este în continuă degradare, populaţia se împuţinează.

Anatol PETRENCU, prof. univ., dr.-hab., prim vicepreşedinte al MAE

5 septembrie 2010.


[1] Rudolf Balandin, Zaveşceanie Lenina [Testamentul lui Lenin], Moscova, Editura „Algoritm”, 2009. – 287 p.

[2] Augustus Caius Octavius (63 î.e.n. – 14 e.n.), împărat roman (27 î.e.n. – 14 e.n.), este considerat „model inegalabil de realism, luciditate şi echilibru”, datorită durabilităţii operei sale rămâne „una dintre cele mai însemnate personalităţi ale istoriei romane” – Horia S. Matei, Mic dicţionar al lumii antice. Ţări, popoare, oraşe, Bucureşti, Editura Albatros, 1986, p. 338.

Urmăreşte răspunsurile la acest articol prin RSS 2.0 sau poţi plasa chiar tu un comentariu şi continua (trackback) aceasta temă la tine pe blog.

13 comentarii to “„Testamentul” lui Lenin”

 1. AJW says:

  Mai multe minciuni cat mai inapoiate din partea reactionarului de profesie, Anatol Petrencu.
  Acest articol de-al sau, in care ne indica clar ca nu e doar impotriva lui Stalin si a crimelor acestuia, ci si impotriva lui Trotzki, care a reprezentat alternativa cu adevarat revolutionara si socialista fata de politicile nationaliste, conservator-birocratice ale lui Stalin, ne demonstreaza ca e ostil ideei in sine a progresului uman intereselor celor mai multi — adica intereselor clasei muncitoare intereselor saracilor.
  Cel care e impotriva socialismului e automat pentru capitalism, pentru milionarii si miliardarii care stau la varful acestui sistem care exista.
  La gunoi cu Petrencu, cu MAE, cu AIE si cu capitalismul in Moldova si peste tot in lume!
  Boicotati referendumul !

 2. Vladul says:

  Au ajuns calaii la putere si au creat tara iadului.
  Unul dintre tartori (Trotki) nu si-a mai gasit loc in mediul creat si prin zelul sau.
  Doar intr-o tara fara nimic sfant puteau avea loc asemenea atrocitati.

 3. Vladul says:

  Observ ca primul si-a postat dejectiile un un michiduta-trotzkist, manca-te-ar iadul

 4. maykl says:

  LENIN a trait,traeste si va trai.
  In schimb carlicii politici vor muri dupa urmatoarele alegeri
  parlamentare.

 5. xyz says:

  Si totusi cum ati fost in stare domniile voastre, cetatenii Republicii Moldova, sa “pravaliti” in halul asta referendumul. Ce sa mai pretindeti, in situatia asta, de la Europa si America? Nu mai aveti nici o scuza. Dumnezeu sa va ierte!

 6. kate says:

  xyz, mare dreptate ai… Locuiesc in R.M. si in aceste momente imi pare atit de rau de asta.Intotdeauna am fost un patriot in suflet, iar acum imi dau seama ca aceasta tara isi merita soarta pe care o are… Doar ma doare sufletul pentru aceste 25 % carora le-a pasat si au mers la referendum… Rusine, rusine, rusine, R. Moldova!

 7. kate says:

  cu privire la carte… fara comentarii… de asta si ne aflam in rahat, pt ca mai sunt din astia care spun ca Lenin a fost bun si tot ce a facut a fost justificat…

 8. xyz says:

  La revedere dragi moldoveni. Ne vedem peste 20 de ani ( probabil eu nu voi mai fi pe vremea aceea ). Pana atunci cautati-va manualul de limba rusa iar sarbatoarea “Limba noastra cea romana” transformati-o in “limba noastra cea rusa”. Cei mai vocali luati-va deja masura la zeghe pentru ca veti infunda puscariile. Europa o veti vedea doar la televizor si asta doar daca prindeti posturi straine. Unde ati mai vazut, oameni buni, in toata lumea asta larga, referendum organizat sub sigla partidelor politice? Referendumul este organizat de catre stat pentru consultarea electoratului in probleme cardinale. V-ati certat precum cainii de la ciolan si ati speriat populatia inculta si manipulata. Si in loc sa platiti voi va plati Basarabia. Asa ca mai trageti lozul inca o data peste 20 de ani. Iar uleiul sfant numit studii in strainatate, mai ales in Romania, Voronin o sa v-il cam taie. Deci adio sprijinul din partea generatiei tinere. Bizantinii au pierdut definitiv locul in istorie pentru ca au uitat o portita neincuiata. Voi ati uitat incuiata usa catre Europa. Aveati altceva de facut, eventual rezolvarea propriilor interese, inguste si meschine. Daca ma gandesc bine, Voronin nici n-a plecat de la conducere. S-a odihnit si el un an. Era epuizat de atata jecmanit. De aici in colo puteti spune ce vreti despre romani. Oricum ei nu vor mai auzi. Ati trecut, fratilor pe langa istorie, numai si numai din vina voastra si nici nu sunteti macar in stare s-o recunoasteti. Inca o data va repet ce v-am spus inca de la ora 17, cand era clar ca totul este pierdut: Dumnezeu sa va ierte! Si ce frumos putea sa fie daca era macar un bob de minte! De aici in colo jur ca nu voi mai intra vreodata pe un blog basarbean. Mi-e suficient…

 9. Anatol Petrencu says:

  Urmează “Testamentul” lui Stalin…

 10. Valenta says:

  Cred ca Referendumul este UN DUS RECE pentru toti.

  Caci ESTE O DAVADA CA nu este UNIRE SI COIEZIUNE intre fortele politice; FIECARE berbecaie de capul lui aparte si actioneaza ca in fabula RACUL, BROASCA SI O STIUCA…

  POATE VA VETI TREZI SI VETI INTELEGE
  ca in Moldova, nu atit komunistii fac tot RAUL, cit chiar noi nu facem ce este BINE, asteptind ca ALTII sa faca pentru fiecare dintre noi;

  ca in RM actioneaza bande partizane din cadrul bandelor teroriste ale FSB. In aceste structuri mafiotice intra nu numai rusofoni ci si moldoveni inconstienti, care s-au deprins de frica sa JOACE la un singur sunet de telefon, prin care i se comanda ce anume sa faca..;

  ca MULTI, desi nu agreaza PCRM – fiind in misiunea FSB-ului, sustin ORICE ACTIUNE a PCRM-ului…

  Ei fac politica printre oamenii simpli, care nu au acces la internet, nu au ziare; la TV se uita doar cind se dau stiri despre Timpul Probabil…

  Nu uitati, comunistii de jumatate de an umbla prin sate si orasele cu propaganda, invinuindu-l pe FILAT si toti ceilalti de coruptie, facind o politica antiromaneasca, distribuie gratuit ziarul Komunist…

  Iar voi, liberalii, asteptati VICTORIA LA TAVA, de-a gata…

  Partidele liberale dau dovada de miopie politica, cele ne-guvernamentale se ocupa doar de clatinarea corabiei, nu merg prin localitati, nu editeaza un ZIAR accesibil oamenilor de la tara…

  Studentimea este INCONSTIENTA – dovada ca a participat un numar foarte mic.

  In institutiile de invatamint nu se fac lectii de iluminare politica si de educatie patriotica…

  Sistemul justitiei este corupt si nu este cointeresat de schimbare.

  Avem nevoie de un STEFAN VODA, care sa taie capul la vreo 40 de boieri TRADATORI ca sa fie de invatatura celorlalti…

  Acest POPOR inca nu a inteles UNDE ESTE PUTEREA lui pentru a birui. Inca si azi il mai desconsidera pe Dumnezeu.

  Cetatile noastre spirituale – locasurile sfinte – sunt ocupate de IDEOLOGII pro-imperialiste ruse… iata si rezultatul.

  O confuzie generala este in societate – ai impresia ca se ACTIONEAZA CU O HIPNOZA GENERALA – fapt de ne-exclus, stiind ca bandele teroriste ale FSB, care actioneaza in mod partizan, folosesc cele mai diferite metode…

  Treziti-va, ROMANI MOLDOVENI! Tara este in PERICOL!

 11. Ira says:

  Si se mai intreaba unii de ce Lenin a fost este si va fi?! Pe de o parte lucrurile se explica prin faptul ca este parte a istoriei, fapt care trebuie de cunoscut de posteritate, doar ca trebuie sa fie cunoscut adevarul, pe de alta parte exista astfel de curente, neo-staliniste, ai caror membri nu fac altcefa decat sa scoata lalumina partea frumoasa a lucrurilor, iar un alt aspect ar fi acela ca pe parcursul timpului in memorie se retin eroii, dictatorii, asasinii… extremitatile, respectiv, vrem noi sau nu vrem, la fel cum in timp au trait Caesar, Atila, Stefan cel Mare s.a., la fel va trai si Lenin, Hitler sau Stalin, in acest sens trebuie noi la randul nostru sa lasam mostenire un adevar istoric, dar nu mai multe.

  La noi in societate ar trebui sa se inceapa a cultiva spiritul patriotic, ar trebui sa se puna accent pe cunoasterea istoriei neamului, ca si prioritate, ar trebui sa punem accente pe perspectivele integrarii RM in UE, iar in acelasi timp sa se promoveze o campanie de informare in masa cu privire la acest aspect, trebuie sa adoptam alte tactici de a dezmorti inteligentele cazute prada aparatului propagandistic comunist, chiar si acum, in cazul participarii la Reerendum, observam rezultatele acestui aparat.
  Actuala guvernare a mizat doar pe niste asi din maneca, comunistii insa au jucat toate cartile, au jucat murdar, fara scrupule, au defaimat si au mizat pe doua puncte slabe: pe Unirea cu Romania si pe aceea ca Ghimpu va fi inca 4 ani presedinte, si cum Ghimpu este unionist si vorbeste limba romana, ne dam bine seama de ce nu este inca mentalitatea moldovenilor pregtita, cu parere de rau. Ne dam seama ca nu s-a lucrat cu satele, ca lumea nu a fost informata suficient, a fost dimpotriva dezorientata.

  Materialul de mai sus, ca si aspect stiintific este desigur unul paradoxal, dar prezinta interes ca si viziuni contemporane asupra personalitatii lui Lenin.

 12. MIHAI says:

  Nu ne mai trebuie testamentul lui Lenin sau a lui Stalin. Ei şi urmaşii lor sînt la fel, nişte criminali, au nimicit lumea, au aspirat doar la putere. Mărul de pom nu cade departe. Sîntem sătui de comunism şi de aşa oameni!

 13. Valenta says:

  Pentru a scoate Patria din impas,
  dupa cum ama mai scris, trebuie sa depasim Balada Miorita, sa incetam sa fim mioritici-miorlaitici-pesimisti…
  Da, avem nevoie de alte cliseie de gindire, de alte balade – Miorita sa o lasam in istorie – care sa ne incurajeze, de exemplu “Dan, capitan de plai” de Vasile Alecsandri:
  (secolul XV)

  Frunză verde de mălai,
  Cine merge sus la rai?
  Merge Dan, şoiman de plai,
  C-a ucis el mulţi duşmani,
  Un vizir şi patru hani.
  Frunză verde lemn de brad,
  Cine merge jos în iad?
  Merg tătarii lui Murad…

  (Fragm. de cântic poporal)
  cap.1
  Bătrânul Dan trăieşte ca şoimul singuratic
  În peşteră de stâncă, pe-un munte păduratic,
  Privind cu veselie cum soarele răsare,
  Dând viaţă luminoasă cu-o caldă sărutare,
  (…)
  Apoi el pleacă fruntea şi cade în visare,
  Iar munţii, albi ca dânsul, se-nclină-n depărtare.

  Ai timpilor eroici imagine augustă,
  Pe când era el tânăr, lumea-i părea îngustă
  Pentru bine, şi largă, prea largă pentru rău!
  El ar fi vrut-o bună ca bunul Dumnezeu.

  Deci îi plăcea să-nfrunte cu dalba-i vitejie
  Pe cei care prin lume purtau bici de urgie,
  Şi mult iubea când ţara striga: La luptă, Dane!
  Să vânture ca pleava oştirile duşmane.

  Atunci a lui mânie ca trăsnetul era,
  În patru mari hotare tuna şi fulgera,
  Iar ţara dormea-n pace pe timpii cei mai răi
  Cât Dan veghea-n picioare la căpătâiul ei.

  Ades el pleca singur prin codri fioroşi,
  În care luceau noaptea oţeluri şi ochi roşi,
  Şi dacă murgu-i sprinten da-n lături sforăind,
  Viteazul cu blândeţe îl dezmierda grăind:

  N-aibi grijă, măi şoimane! eu am şi duc cu mine
  O vrajă rea de duşmani şi bună pentru tine.
  Şi murgu-şi lua calea în linişte deplină
  Prin codri fără drumuri şi fără de lumină.

  Iar vulturii carpatici cu zborul îndrăzneţ
  Făceau un cortegi falnic eroului drumeţ.

Leave a Reply

  

 

 
Reclame

Responses

 1. I came to your Testamentul lui Lenin | Ovidiu Creangă Basarabeanul- un blog de atitudine în căutarea Adevărului page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. We can send you targeted traffic and we let you try it for free. Get over 1,000 targeted visitors per day to your website. Check it out here: http://magc.co/7fe Unsubscribe here: http://www.arvut.org/1/eCV


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: